Akcie

Hudobný maratónKošická rocková skupina The Parentals na Hudobnom maratóne v roku 2009

Od roku 2008 je Hudobný maratón oficiálny sprievodný program najstaršieho maratónskeho behu v Európe, Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Toto kultúrne podujatie je zamerané na prezentáciu košických amatérskych a poloamatérskych hudobných skupín. Akcia sa koná na niekoľkých pódiách rozmiestnených v centre mesta a pozdĺž maratónskej trate, nielen počas konania pretekov, ale šancu prezentovať sa prad domácimi a zahraničnými návštevníkmi mesta dáva mladým muzikantom vrámci celého maratónskeho víkendu.

City run

Heľenine oči - CityRun 2010, zdroj: www.cityrun.skTakisto od roku 2008 je hudba súčasťou nesúťažného charitatívneho podujatia City Run určeného pre všetkých tých, ktorí majú radi pohyb a chcú urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale pomôcť svojou troškou k vykonaniu dobrej veci. Od roku 2010 sa CityRun koná už v troch mestách: Košicich, Poprade a Spišskej Novej Vsi. Vystúpenia hudobných skupín sú vítaným dopingom pre bežcov, ktorí sa nepretržite striedajú na bežiacom páse.

Reštaurátorský workshop (apríl-máj 2010)

V spolupráci Východoslovenského múzea a Školy úžitkového priemyslu, tím siedmich študentov pod odborným vedením Kristíny Spišákovej a ďalších členov tímu reštaurátorov Východoslovenského múzea v priebehu jedného týždňa reštauroval artefakt z depozitu Múzea do hudobného salónika. OZ Music First zabezpečilo finančné a organizačné pokrytie workshopu, najmä nákup materiálu potrebného k reštaurovaniu artefaktov.

Seminár: Výučba orchestrálnej hry (Komorný sláčikový orchester) – (jar 2010)

Komorný orchester mládeže EfkoHlavným zámerom projektu “Seminár: Výučba orchestrálnej hry (Komorný sláčikový orchester)” organizovaným OZ Music First bola realizácia výučby orchestrálnej hry mládežníckych hudobníkov. Pod realizáciou výučby orchestrálnej hry mládežníckych hudobníkov sa rozumejú nasledovné činnosti:

  • Semináre a workshopy pre hudobníkov a hudobnú obec
  • Vzdelávanie a podpora mladých talentovaných tvorcov a hudobníkov
  • Nahrávacia činnosť (štúdiové nahrávky, experimentálne nahrávky, živé záznamy)
  • Skúšanie (praktické cvičenie miestnych hudobných telies)
  • Príprava na koncertnú činnosť pre verejnosť

Celkové poslanie projektu je vytvoriť predpoklady na skvalitnenie a posilnenie schopností mládeže zvládať hru na nástroj v orchestri pod vedením dirigenta. Projekt bol vedený odborníkom z danej oblasti s dostatočným vzdelaním a skúsenosťami. Za účelom čo najvyššej koncentrácie žiakov počas seminára bolo zabezpečené občerstvenie zo strany Music First. Výsledkom projektu bola príprava žiakov a na zvládnutie orchestrálenj hry v komornom sláčikovom orchestri.

Garageband

GarageBand 2010, zdroj: www.jazerokosice.skSúťaž začínajúcich hudobných skupín organizovaná v spolupráci s Mestskou časťou Košice-Nad Jazerom v areáli plážového kúpaliska. Pre mladých muzikantov z mestskej časti Nad Jazerom, ale i iných, je to vítaná možnosť ukázať sa verejnosti.

muziKE

Košická skupina Jurij and the Gagarins vyhrala súťažnú prehliadku "muziKE 2008", zdroj: www.osvetake.skSúťažná prehliadka amatérskych a poloprofesionálnych hudobných skupín organizovaná v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach a Mestskou časťou Košice-Juh v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra Južan.

AnaFEst

Festival zameraný na prezentáciu začínajúcich hudobných skupín realizovaný v rekreačnej lokalite Anička v Košiciach.

Music First, o.z.