O nás

Music FirstObčianske združenie Music First vzniklo za účelom podpory a pomoci mladých talentovaných ľudí v rozvíjaní ich tvorivosti v oblasti kultúry. Keďže hudba je najuniverzálnejším jazykom sveta, zameriava Music First svoje aktivity najmä v tejto oblasti. Ale nie len tam. Hudba ako súčasť bežného života a základný element umenia sa objavuje v rôznych podobách a spojeniach s inými druhmi umenia, preto neexistujú hranice, kde by zámer Music First unikal svojej základnej podstate, a tou je podpora a pomoc mladých umelcov.

Jednotlivé projekty a podujatia, do ktorých sa Music First zapája, potvrdzujú stieranie hraníc medzi žánrami, druhmi a spôsobmi tvorivej umeleckej činnosti a ich výsledkov. Music First podporuje aktivity mladých ľudí, ktorí sa aktívne venujú klasickej hudbe, modernej hudbe, fotografovaniu, dramatickému umeniu, filmárskemu ako i mnohým iným umeleckým remeslám. Aby však Music First ostalo verné svojmu názvu, pri každom projekte je dôležité, aby sa nejakým spôsobom týkal aj/alebo hlavne hudby.

Music First so sídlom v Košiciach zakladá na skúsenostiach predsedu výboru združenia Jána Spišáka s hudobnou scénou ako doma, tak i v zahraničí. Preto sa všetkými silami snaží meniť niekedy dosť neutešenú realitu prostredia východného Slovenska v oblasti kultúry a svojou štipkou priniesť niečo nové a zároveň originálne do týchto končín. Hlavne kvôli dlhodobo absentujúcej systematickej podpore mladých umelcov. Je aj zavŕšením jeho snahy o inštitucionalizáciu svojich predošlých aktivít v oblasti kultúry, tak aby niektoré procesy boli ľahšie priechodné a existovala možnosť získania prostriedkov na realizáciu týchto zámerov.

Práve preto hneď prvé aktivity Music First smerovali k spolupráci s mládežníckym komorným sláčikovým orchestrom, alebo organizovaniu vystúpení mladých rockových a iných hudobných skupín z Východoslovenského regiónu, organizovaniu hudobných a iných workshopov, ako aj tvorivých dielní pre mladých umelcov pod vedením skúsených profesionálov.

Občianske združenie Music First sa zameriava najmä na:

  • Pomoc pri výchove a vzdelávaní mladých talentov v oblasti kultúry, najmä hudby
  • Organizovanie kultúrnych, náučných a vedeckých podujatí a aktivít
  • Pomoc pri zlepšovaní pedagogických prístupov k mladým umelcom
  • Aktivity podporujúce rozvoj a smerovanie talentov mladých umelcov
  • Organizovanie odborných seminárov, prednášok, besied a exkurzií za účelom teoretického a praktického rozširovania vedomostí mládeže v oblasti kultúry
  • Realizáciu osvetovej činnosti
  • Nadobúdanie prostriedkov slúžiacich občianskemu združeniu k plneniu vyššie uvedených cieľov

Pred vznikom OZ Music First sa Ján Spišák (v súčasnosti štatutárny zástupca a predseda OZ Music First), ako fyzická osoba spolupodieľal a organizoval koncerty hudobných skupín: Dog Eat Dog (USA), Nicole McCloud (USA), Henchman (CH), Dark Water (GB), Psi Vojaci (CZ), Moimir Papalescu & The Nihilists (CZ), Zophopop (B), Expedice Apalucha (CZ), Heľenine oči, Vetroplach, OBD, Polemic, Chiki liki Tua, Lavagance, Para, Cliche, No Gravity, Zuzana Homolova, Miloš Železňák, AMC Trio, Živé kvety, Bukake (Gašpar, Buntaj, Tatár), Groovin Heads, Le Payaco a ďalších.

Pôsobil ako hudobný dramaturg v priestoroch pre súčasné umenie IC Culture train, kde vytváral programovú štruktúru a organizoval hudobné podujatia. Pravidelne pripravoval a organizoval pásmo “Talent Stage”, kde dostali priestor desiatky začínajúcich skupin. Organizoval Jam Sessions známych i neznámych muzikantov a tématické vzdelávacie video večery o súčasnej hudbe z rôznych kútov sveta.

Hudobne spolupracoval napr. s Katkou Knechtovou (PEHA), Martinom Gašparom (Peter Lipa), Petrom Bičom (IMT Smile), Jurajom Kupcom (Peter Cmorik), Danom Šoltysom (Vertigo – CZ) a ďalšími.

Pôsobí na slovenskej hudobnej scéne ako spevák, textár a skladateľ hudobnej skupiny DILEMMA. S touto skupinou absolvoval viac ako 140 vystúpení na Slovensku, v Čechách, Belgicku a Nemecku.

Lucia Baltová – podpredsedníčka Music First. Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore Výtvarné umenie (program Voľné umenie). V roku 2003 založila občianske združenie EGO, ktoré bolo predchodcom OZ Music First. Pracovala v Centre voľného času Cvrček v Moldave nad Bodvou (2005 – 2007), Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach na úseku hudby (2007-2008). Od roku 2008 pracuje ako vedúca referátu kultúrnych a športových aktivít na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Juh. Počas štúdií mala niekoľko spoločných a jednu samostatnú výstavu videotvorby, fotografií a multimedií. V súčasnosti sa venuje vlastnej tvorbe, ale bez výstavnej činnosti. Roky spolupracuje s Dychovou hudbou Prakovčanka a Dychovou hudbou z talianskeho mesta Petriolo.

Kristína Spišáková – známa reštaurátorka, absolventka ŠÚV – odbor Reštaurátorstvo, roky pracovala v štátnych reštaurátorských ateliéroch, 20 rokov pracuje samostatne ako reštaurátor – živnostník.

Music First, o.z.