2.10.2011 – Dychová hudba – Kukučínova ulica

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Kvety v podpaží – Obchodné centrum Astória

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Choré vrany – Obchodné centrum Astória

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Heroes of Might and Music – Obchodné centrum Astória

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Los Massakeros – Rekreačný areál Anička

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Cha Bud – Rekreačný areál Anička

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Ethno – Rytmo – Rekreačný areál Anička

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Request Stop – Kembridž

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – Eternity – Kembridž

Hudobný maratón - mapka podujatí

2.10.2011 – The Parentals – Kembridž

Hudobný maratón - mapka podujatí

Music First, o.z.